13 September 2018

Ghetto Meeting Room Display

Efter vår flytt till nya lokaler på Kungsholmen växte vårt kontor med fyra nya mötesrum och ett behov av att snabbt kunna ta redo på om ett rum är bokat eller inte uppstod. Ghetto Meeting Room Display monteras enkelt upp vid dörren på ett mötesrum och visar om rummet är bokat och hur länge nuvarande möte pågår.

För hårdvaran använde vi Arduino med två LED-matriser för att visa information om rummets bokningar och ett WiFi-kort för kommunikation. Vi byggde ett litet API som integrerades med Google Calendar för att skicka data om rummets bokningar och som hårdvaran kan komma åt via WiFi.

En utmaning med projektet var att få till ett fungerande flöde med både nätverksanrop och instruktioner om vad matriserna ska visa. Allt detta på en plattform som inte stödjer parallella funktionsanrop. Men efter en veckas effektivt prototypande lyckades vi få allting på plats och kom fram till en estetiskt enkel men fullt fungerande budgetlösning för våra nya mötesrum.