6 November 2017

Holoportation

Snabbtest av https://github.com/MarekKowalski/LiveScan3D-Hololens. En Kinect, HoloLens och en LiveScan3D server. Eftersom blott en kinect så blir det bara en vinkel av djup (ingen “baksida”). Oavsett, väldigt intressant för att producera närvaro!