Innovation Race for Cancer

Official Microsoft partner for HoloLens development / expertise

Genom att applicera ett beprövat koncept inom den digitala tjänsteutvecklings-världen, en form av hackathon, i en något annorlunda miljö, ville initiativtagarna visa vården och landstingen hur mycket som kan åstadkommas på mycket kort tid, om bara experter från kliniska verksamheter bussas ihop med experter inom forskning och ny teknik. På 56 timmar satt överläkare, sjuksköterskor, läkemedelsforskare och teknikexperter inom områden som 3D-printing av organ/vävnad, 3D-modellering, app-utveckling etc. och jobbade fram koncept och lösningar för att förbättra tillvaron för cancerpatienter. Resultaten presenterades för både såväl ledning på Akademiska sjukhuset i Uppsala som politiker och höga tjänstemän i Landstingen i Stockholm och Uppsala. Ambitionen är att realisera de framtagna prototyperna och idéerna som fullskaliga projekt under 2017.

Prototyp bjöds in av arrangören Microsoft för att som officiell partner bistå med specialistkunskap inom HoloLens-utveckling. Övriga arrangörer var Bristol-Myers Squibb och AbbVie

Det här gjorde vi

50% Unity

50% C#