KBT Online

Att må bra på egna villkor

Psykisk ohälsa drabbar allt fler i takt med att våra liv verkar bli allt stressigare, trots (eller p g a) all ny teknik som borde göra våra liv enklare eller mer effektiva. Samtidigt är det svårt för många att erkänna för sig själv eller sin omgivning att man kanske inte mår helt bra psykiskt, och att söka hjälp hos vården kan kännas både krångligt och utelämnande.

Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är ett vedertaget begrepp inom behandling av allehanda psykiska besvär, och det är inte utan att vi är rejält stolta att ha hjälpt Sveriges största psykologföretag, Psykologpartners, att utveckla andra generationen av deras populära KBT Online. I tjänsten, som är anpassad till olika typer av mental ohälsa, såsom ångest, stress, depression etc. kan en användare i lugn och ro hemma gå igenom ett självhjälpsprogram under översyn av en ansvarig behandlare. Behandlaren kan både följa patientens framsteg och kommunicera säkert med patienten med råd och stöttning. Utöver att nya KBT Online är väldigt mycket trevligare och snyggare för användaren, så innebar projektet också ökat fokus på säkerhet och integritet för användardata.

Att hjälpa personer som mår dåligt till ett bättre liv genom att minska tröskeln för att få professionell hjälp på patientens villkor är helt klart bland de viktigaste vi på Prototyp gör.

Det här gjorde vi

50% Python/Django

50% HTML/CSS/JS