4 April 2017

Virtual Fence

Virtual Fence är ett mobil-spel där din och dina medspelares GPS-position avgör vem som vinner. Spelet går ut på att ringa in motspelarna i den polygon som bildas av linjerna mellan dig och din medspelares position på en karta.

Varje spelare väljer ett av två lag då spelet börjar, därefter visas en karta med alla spelares position utmarkerad. Genom att skapa större och större mellanrum mellan dig och dina medspelare undviker du att bli omsluten av motståndarlaget - och ökar chansen att innesluta motståndarna och vinna.

Den del av spelet som håller reda på spelarnas position byggdes i programmeringsspråket Go. Detta gav oss möjlighet att utforska hur språket hanterar flera parallella processer, då vi behövde ta emot och synka positionen från samtliga spelare med hög frekvens.

Klientapplikationer för Android och iOS byggdes med Facebooks ramverk React Native. Här visade sig React Native ge bra stöd för användande av de kartor som iOS och Android tillhandahåller, mycket tack vare bra open-source-bibliotek som Airbnb utvecklat.