Från labbet

Ett spel om plastavfallets påverkan på miljön

Vi har tagit fram ett interaktivt spelkoncept där du kontrollerar en plastpåse på havets botten. Syftet? Att uppmuntra människor att vara medvetna om deras påverkan på miljön.

Tech used

  • Threejs
  • Cannon.js
  • Tone.js

Bakgrund

En av våra medarbetare visste att det fanns en datamodell av Marianergraven och att det skulle vara roligt att göra något med den och testa three.js tillsammans med react via react-three-fiber. Eftersom en plastpåse nyligen upptäcktes i just Marianergraven så beslutade vi oss för att skapa en interaktiv och spelliknande upplevelse där användaren kunde se och styra en plastpåse på havets botten. Vi fokuserade på miljömedvetenhet för att öka förståelsen för problemen med plastförorening och dess långtgående konsekvenser för jordens ekosystem.

Processen

Vårt mål med projektet var att utforska 3D-miljöer i webbläsaren och skapa en genuint engagerande upplevelse för att utbilda och informera användare om miljöeffekterna av plastavfall. Tanken var att etablera platsen med en enkel beskrivning i text och sedan använda utvecklingstekniker för spel så att användaren får känslan av att det de ser är en plastpåse på havets botten.

Vi började med att rendera havets botten med hjälp av de kostnadsfria datamodellerna av Marianergraven och skapade även en modell av en plastpåse. Sedan lade vi till fysikelement till plastpåsen så att den rörde sig som en faktisk påse i vatten och såg realistisk ut när den gjorde det. För att uppnå detta så använde vi den lättmanövrerade fysikmotorn cannon.js.

För att skapa en genuint engagerande spelupplevelse använde vi ljudsyntes via Tone.js för att generera realistiska ljudeffekter, som rörelse under vatten och prasslet av plastpåsar. Vi såg också till att kontrollerna var lätta att använda, eftersom bra kontroller ofta är avgörande inom spelutveckling och kan göra en stor skillnad för användarupplevelsen.

Resultat och insikter

Efter en vecka av intensivt arbete lyckades vi få allt gjort och skapa en engagerande och utbildande spelupplevelse som ökar medvetenheten om plastavfall i havet. Miljön som vi skapade var dessutom mycket användarvänlig och interaktiv, vilket gör den till ett utmärkt verktyg för att utbilda människor om farorna med plastförorening.
Vi blev påminda om några viktiga faktorer för att lyckas med utvecklingsprojekt. Så som:

  • Hur viktigt det är att vara flexibel och anpassningsbar.
  • Att ändra kurs kan vara avgörande för framsteg.
  • Kommunikation är nyckeln för att nå resultat.

Även om det finns en lång lista med saker som skulle kunna ingå i en nästa version av produkten så finns det ingen garanti för att det skulle skapa en bättre upplevelse för slutanvändaren. Det är tyvärr bara så det är med den här typen av projekt. Med det sagt hoppas vi självklart kunna lägga till fler funktioner i spelet i framtiden; som ett multiplayer-alternativ och någon minnesvärd avslutning av spelet. Vi planerar också att skapa en fullständig fysisk modell av en påse som reagerar på vattenliknande krafter då vi tror att det gjort spelupplevelsen ännu bättre.

Tryck här för att testa spelet.