Coding business breakthroughs

Vi är ett kodlabb som bygger digitala produkter för bolag som vill bryta ny mark.

Prototyper är vår metod, inte vår leverans. Det är vårt sätt att lösa affärsutmaningar med ny teknik.Lär dig vår metod

Våra små, flexibla team samarbetar med större organisationer, start-ups och tjänstedesignbyråer. Tillsammans skapar vi värde, snabbare.Läs mer om våra projekt

Vi kallar oss orädda generalister och experimenterar ständigt med ny teknik. Det är vårt sätt att hålla oss uppdaterade och utmana normen.Se våra prototyper

Med andras ord

Att leverera projekt med hastighet och kvalitet utöver det vanliga kräver nära samarbeten med kunder och partners. Nedan svarar de på frågor om hur det är att jobba med oss.


Hur lyckas vi bygga saker som inte byggts förut?

Hur jobbar vi tillsammans med andra byråer?

Hur kan en litet team åstadkomma stora saker?

Hur hjälper vi start-ups?

"Prototyp satsar mycket på kompetensutveckling och har en kultur som främjar teknisk- & innovationsmässig höjd. Det gör att de kan applicera sin kunskap i alla möjliga digitala gränssnitt, gamla som nya - AI, voice och face."

- Johanna Celion, Customer Strategist & Delivery Manager, Antrop