RISE

En app för att synliggöra klädanvändning

RISE driver, tillsammans med ASKET, Filippa K och Houdini Sportswear, projektet Favoritgarderoben som syftar till att under 2022-2023 undersöka hur privatpersoner använder sina garderober under 100 dagar. I projektet kommer man att analysera hur mycket av olika klädkategorier som används i garderoberna samt relatera det till demografi och ekonomi. Allt med hjälp av en app som vi på Prototyp har hjälpt till att ta fram.


I korthet

  • En app för att synliggöra klädanvändning privatpersoners klädanvändning under 100 dagar.
  • En studie som fortsatt pågår tillsammans med 365 deltagare.
  • Ett projekt med stort fokus på datahantering.

Tech stack

React Next.js Tailwind Firestore Python

Globala hållbarhetsmål

Sustainable Development Goals Icon Goal 12

Utmaningen

Projektet tar form, delvis inspirerat av ett blogginlägg

Idén bakom Favorite Wardrobe inspirerades bland annat av en finsk konsult som mätte användningen av samtliga plagg i garderoben under tre års tid. RISE bestämde sig för att kopiera konceptet tillsammans med tre klädföretag som också strävar mot hållbar konsumtion och cirkulära modeller; Asket, Houdini Sportswear och Filippa K. I samband med detta fick RISE tips om Prototyp för att bolla möjliga tekniska lösningar och teknisk budget.

Vi gick igång på RISE, syftet med projektet, de involverade varumärkena och att ett lyckat resultat kan till större insatser. Projektet är precis där vi vill vara projektmässigt; experimentella projekt med hög teknisk kreativitet och ett syfte knutet till att göra saker på ett nytt, bättre sätt.

“Som konsument upplever jag att jag har dålig koll på hur jag använder min egen garderob men samtidigt försöker jag göra smarta val när jag väl köper kläder. Jag tror projekt som detta kan öka medvetandet hos både företag och konsumenter, vilket jag hoppas kan främja ett växande cirkulärt tänkande inom industrin och leda till att privatpersoner börjar värdesätta sina plagg mer.” - Jonna Karlsson Sellén, Tech Lead, Prototyp

Enkel och snabb användning med avancerad datahantering

Från ett tekniskt perspektiv var grundidén i projektet enkel. Uppdraget gick inledningsvis ut på att vi skulle trycka upp QR-koder som användaren kan fästa på plagg de använder. Varje QR-kod skulle innehålla en unik länk som går till ett formulär där användaren kan registrera info om varje plagg. Varje gång användaren använder ett plagg, checkar hen in plagget med den unika koden och registrerar datum. Om det är första gången plagget skannas vidarebefordras användaren till ett registreringsflöde där basdata om plagget matas in.

I grunden enkelt och användarvänligt. Det visade sig dock vara mer tidskrävande än vi först trodde att bestämma hur datan skulle lagras, och vilken data som är relevant och viktig för studien. Den centrala frågan blev: Hur bygger vi något enkelt som går snabbt att använda och samtidigt ger rätt underlag för oss som arbetar med studien?

Grundidén för Favorite Wardrobe

Teamet

Jonna Karlsson Sellén
Tech Lead, Prototyp

Katja Lindeberg
Developer, Prototyp

Balthazar Berling Kelpe
Developer, Prototyp

Sophie Pettersson Dahl
UX Designer, Osynlig

Peter Algurén
Project Lead, RISE

Arbetsprocessen

Agilt istället för vattenfall

Den största utmaningen med budgeterade projekt är att undvika att jobba vattenfall och istället våga ha ett agilt mindset som genomsyrar hela processen. Ett arbetssätt som var relativt nytt för kunden. Att beställa en lösning med tydliga krav är en sak men att bygga en bra produkt är något helt annat och att där ha en tilltro till processer är nyckeln till framgång.

För att göra projektet så effektivt och agilt som möjligt hade vi flera standups/vecka och korta avstämningar/demos med hela projektteamet – inklusive de klädmärken som deltog i studien.

Hur ofta kan man tvätta en QR-kod?

Ungefär halvvägs in i projektet mötte vi vår största motgång. De tryckta QR-koderna som skulle sättas på alla plagg höll inte kravet för antal tvättningar som behövs för att kunna säkerställa datamängden i studien och antalet dagar som studien skulle pågå. Tack vare en dedikerad kund i RISE, innovativa samarbetspartners (klädmärkena), och byrån Osynligts design kunde vi tidigt verifiera med både RISE och deras partners hur produkten skulle se ut och jobba fram en ny lösning tillsammans. Vi hade en dryg vecka på oss att bestämma oss för en ny lösning och valde då att populera unika länkar per användare istället för per plagg, med en ommodulering av databasen och ny navigering i appen som följd.

Formuläret för användaren genomgick flest iterationer

Den detalj som fick itereras mest under studien gång var det formulär som användaren fyller i för varje nytt plagg som registreras i appen, eftersom vi löpande anpassade formuläret efter den data vi ville samla in och samtidigt förbättra användarvänligheten.

Vi fick också modifiera databasen en hel del under projektets gång för att resultatet skulle bli bra. Vilket det blev och nu har dataansvarig från RISE kunnat ta över ansvaret för att extrahera data från databasen kontinuerligt under studiens gång.

Favoritgarderoben Appvy - Dina plaggFavoritgarderoben Appvy - Checka in plaggFavoritgarderoben Appvy - Registrera nytt plagg

Resultatet

En färdig app men pågående studie

Efter fem månader landade slutprodukten i ett flöde där användaren varje morgon får ett sms med sin unika länk. Länken tar användaren till en startsida där alla redan registrerade plagg finns listade och kategoriserade. Användaren kan här välja att antingen registrera nya plagg eller checka in användning av befintliga plagg.

Studien är ännu inte färdig; vi stöttar upp vid frågor om extrahering av data från de 365 deltagarna under tiden. Efter en månad vet vi att deltagandet har varit fortsatt mycket högt.

“Att testa saker skarpt i tidigt skede är ju inte sällan en nyckelfråga i både näringsliv och forskning. Prototyp har ett intressant sätt att jobba på som gör att de kan bygga tillräckligt bra appar och MVP:s på väldigt kort tid och till en bråkdel av vad det brukar kosta. De är dessutom kompetenta och lätta att jobba med.” - Peter Algurén, Projektledare, RISE

Det roliga och det nya för Prototyp i detta projekt var att samarbeta med RISE. Vi har jobbat i forskningsprojekt tidigare, men det unika i detta projekt var datan, hur vi sparade datan och att det lades mycket vikt vid just detta.

Stora Enso

Hur vi skapade ett proof of concept för att optimera och spara energi i industrisektorn.