UGo

Det var dags att skapa framtidens bilabonnemang.

Tillsammans med SC Next Mobility skulle vi ta oss an en bransch som legat en bit ifrån digitalisering, nämligen marknaden för privatleasing av bilar. De manuella steg som alltid funnits skulle bort och nu skulle det gå att hyra bilar utan mänsklig involvering, end-to-end. Dessutom var det agila arbetssättet något helt nytt för kunden. Förutsättningarna för en spännande resa var alltså ett faktum.


I korthet

  • Private car leasing based on real, human, everyday life.
  • A solution capable of scaling alongside the company’s growth.
  • End-to-end.

Tech stack

Nuxt.js/Vue Elixir, Phoenix Contentful Docker

Hur det började

Mitsubishi, som delar moderbolag (SC Motors) med SC Next Mobility, hade sedan en tid tillbaka erbjudit en digital lösning för privatleasing av bilar, något som var en bra start men inte låg i linje med det digitala kundbeteende som fanns på marknaden idag. SC Motors, moderbolaget, genomförde därför ett flertal mindre projekt för att utforska metoder och lösningar på hur man skapar en modern lösning för att privatleasa bilar i Sverige. I slutet på 2019 hade de fått en tydlig bild av vad de ville uppnå och via SC Next Mobility var det dags att “knyta ihop säcken”.

SC Next Mobility ville skapa en mer generisk och skalbar helhetslösning än Mitsubishis föregångare. De letade därför efter en teknisk partner som kunde hjälpa dem att bryta ny mark. Som del av den due diligence de genomförde tillsammans med deras konceptpartner Pimm, och på rekommendation, fick vi möjlighet att komma med vårt förslag på lösning. Något som skulle jämföras mot ett redan brett estimat.

Utifrån vår undersökning kunde vi ta fram ett estimat, tillika en mer specificerad lösning på hur vi faktiskt skulle lösa det som kunden ville skapa. En lösning som föll våra kontaktpersoner Christian Lystrup (SC Next Mobility) och Kristine Lium (Pimm) i smaken – men framförallt att vår agila framåtlutning kunde ge utrymme för en flexibel och dynamisk utveckling.

Som en fin krydda fick vi även äran att jobba tillsammans med den välrenommerade designbyrån One Day Interact.

Den organisation som Prototyp erbjuder, framförallt med en Tech Lead längst fram, gör att deras team kommer väldigt nära processen och stakeholders inom både affär och design. Det var en stor anledning till att vi valde Prototyp som teknisk samarbetspartner. – Kristine Lium (Concept Director, Pimm)

Teamet

Christopher Laursen
Tech Lead, Prototyp

Toni Oriol
Developer, Prototyp

Stefan Larsson
Developer, Prototyp

Adrian Berger
Developer, Prototyp

Beatrice Lundevall
Developer, Prototyp

Jacob Hallenborg
Developer, Prototyp

Elin Lemon
Summer intern, Prototyp

Damien Gengler
Summer intern, Prototyp

Gustaf Burström
Product, SC Next Mobility

Peter Andersson
CEO, SC Next Mobility

Christian Lystrup
GM Commercial Development, SC Next Mobility

Ivica Prgomet
DESIGNER & PROJECT LEAD, ONE DAY INTERACT

Jonas Engkvist
UX, ONE DAY INTERACT

Charli Kasselbäck
DESIGNER, ONE DAY INTERACT

Kristine Lium
CONCEPT DIRECTOR, PIMM

Cira Wikström
ART DIRECTOR, PIMM

Det okända

Från en affärskritisk integration, till fem

I början av projektet var en affärskritisk integration planerad att ingå och det var den till DNB Banken för att kunna hantera ordrar. Vilket sedermera också blev påbyggt med en funktion för att utföra kreditkollen.

I takt med att vi kom längre i projektet upptäckte vi att det fanns mer funktionalitet som kunde ge extra värde för tjänsten och till slut hade vi identifierat ytterligare 4 affärskritiska integrationer, däribland gentemot Entryfy och Scrive (inkl. Scrive eID) för att kunna öppna POD:arna och verifiera användare vid bokning och uthämtning för provkörning.

Eftersom det agila arbetssättet var nytt för SC Next Mobility etablerade vi snabbt en infrastruktur för att hålla en öppen och tydlig dialog genom hela projektet. Däribland då alltså att kunna ta snabba beslut men också etablera ett tankesätt av att våga tänka utanför det man har gjort innan och verkligen fundera på vad det är man faktiskt vill lösa. Varannan vecka var vi tvungna att prioritera och fråga oss; "har det dykt upp något som har förändrat vad vi måste göra?”.

Bokning och upphämtning av bil

Att lösa så att man kunde boka en bil för upphämtning blev klart relativt tidigt men i takt med att vi tog oss vidare i processen så dök det upp nya frågor:

  • Hur verifierar vi att kunden ska få leasa en bil?
  • Hur identifierar vi att det är rätt person som hämtar ut bilen?

Frågorna lyftes upp under sprintplaneringen och Gustaf Bjurström (SC Next Mobility) lyfte fram att eftersom vi ändå skulle integrera med DNB som en del av lösningen, varför inte också verifiera kunderna via dem. Sagt och gjort så tog vi kontakt med DNB för att se ifall vi kunde “piggybacka” på deras existerande integration gentemot Kreditupplysningen – vilket visade sig gå.

"Var allt som var specificerat från början faktiskt viktigt? Det var en fråga vi i teamet började ställa oss allt mer." – Christopher Laursen, Prototyp

Tillgänglighet på helgdagar

Eftersom vi, mitt i projektet, insåg att vi fortfarande kommer att ha en del moment som involverar ett mänskligt ingripande så började det dyka upp frågor som det inte fanns höjd för inför projektet. T.ex; “hur gör vi med uthämtning på julafton och andra helgdagar när personalen inte är på plats?”.

Vi utredde vad som skulle krävas för att automatisera så att helgdagar och andra personalfria dagar blockerades men efterföljande tidsestimat och förmodad extra komplexitet låg till grund för att vi istället valde att göra en mer manuell lösning. Vi bestämde helt enkelt att personalen som preppar bilarna gick in i systemet och manuellt bokade upp alla helgdagar i förväg.

Första demon

Startsidan visas upp

Första raden kod skrevs i februari och utöver sprint 0 som vanligtvis inte innebär många wow-faktorer så visades sedermera en startsida för tjänsten upp på den kommande demon. Fördelen med att vi byggde och visade upp startsidan först är att vi även kunde visa upp komponenter (t.ex. CTA-knappar och FAQ-modulen) som senare skulle återanvändas på andra sidor på webbplatsen.

"När man såg startsidan, varumärket och att funktionerna började hänga ihop kände vi hur en stolthet började växa fram i teamet." – Kristine Lium, Pimm

Konfigurationsflödet för att hyra en bil visas upp end-to-end

I mitten av april, några veckor in i projektet, kunde vi för första gången visa upp ett flöde för när en användare väljer och bokar en bil, helt end-to-end (inkl. Integrationen gentemot DNB). Vi visade upp hur en användare kunde välja färg, leasingperiod, däck och t.o.m. ifall man ville ha dragkrok till eller inte. Dessutom kunde vi även visa upp hur aktionerna “fullföljdes” hela vägen till backend och in i det backoffice-systemet som vi hade tagit fram.

Det som är kul med en agil process är att kunden (oftast) får se ett resultat så tidigt i processen. Att man hela tiden försöker fokusera på att producera värde som går att ta på. Och just den här demon var något som lämnade kvar ett leende på läpparna hos alla parter. En första milstolpe var nådd!

Perspektiv och helomvändningar

Att bygga ett backoffice

När projektet påbörjades fanns det ingen tydlig idé eller ett tillräckligt behov för att bygga ett backoffice för orderhantering. SC Next Mobility ville också, som en del av projektet, löpande se ifall de kunde nyttja något av de system som redan användes internt. Något som de lättare skulle kunna förstå och klargöra i takt med att frågor besvarades.

Under våren kom vi dock underfund med att det behövdes och det för att samla information “nära inpå lösningen”. Sagt och gjort så etablerade vi ett första backoffice – ett backoffice som idag i princip ser likadant ut och fungerar på ett liknande sätt.

Att kunna välja mellan olika kreditgivare visade sig vara irrelevant

I projektets uppstart togs beslut om att möjliggöra för kunderna att välja mellan olika kreditgivare. När vi kommit en bit in i projektet kom vi fram till att det inte är relevant för kunden och att det dessutom gör tjänsten mer komplex. UGo ska vara en tjänst för någon som vill ha ett enkelt liv med bil, då blir det konstigt att välja mellan kreditgivare.

Att bygga något konkret och bli klara så snart som möjligt men samtidigt ha flexibilitet att ändra saker framöver. Den balansgången är det svåra med utveckling.

Färdig produkt

UGo Next – Framtidens bilabonnemang

UGonext rullades ut i Stockholm under september 2020 och dessutom helt utan buggar – vilket ofta är belöningen av att iterera fram något. I skrivande stund, och efter mer än ett år, är vi på Prototyp fortfarande högst involverade i projektet och har dessutom gått in i en större och mer aktiv roll som semi-produktägare.

👉 Se hur tjänsten fungerar

Något som är extra roligt är att det nu även kommit Whitelabel-förfrågningar på lösningen.

"Det häftigaste med hela UGo-projektet är att vi har bevisat att folk är villiga att beställa sina leasingbilar i ett helt digitalt flöde, att bilarna gärna hämtas centralt och att det oftast sker utanför traditionella återförsäljartider." – Kristine Lium, Pimm

Provkörning

En bit in i projektet insåg vi att det behövdes en funktion för att kunna provköra bilarna men ganska snabbt därefter, och efter att ha specificerat lösningen och estimerat hur lång tid det skulle ta, så tog vi beslutet att vänta med att påbörja utveckling av det fram tills att vi hade gått live med hela tjänsten.

Eftersom vi redan hade en integration med DNB och att de i sin tur använder sig av Scrive för deras (leasing)avtal, vilket hade fungerat bra så långt, så valde vi att även göra en integration gentemot Scrive eID för att kunna identifiera och verifiera att en användare skulle kunna boka en provkörning. En fundamental aspekt i det valet var även att vi skulle kunna besvara det kundbeteende som redan finns på svenska marknaden, alltså att erbjuda BankID som identifieringsmetod för slutanvändaren. Det är relativt vanligt att man går via en tredjepart som Scrive eID för att integrera med BankID, och med det undviker att behöva ta certifikat och den extra komplexitet/jobb det medför.

Mot slutet av året lanserade vi sedermera funktionen för att provköra bilarna. För att boka en provkörning behöver en användare verifiera att de är 18 år, ha svenskt körkort och identifiera sig med BankID. Samma morgon som provkörningen får kunden ett SMS med en QR-kod, vilken fungerar som en nyckel till porten för POD:en. Alltså en helt autonom upplevelse där kunden kan gå igenom hela flödet utan att träffa en enda människa.

Sedan vi lanserade provkörningen har vi haft ett högt tryck och det har visat sig vara ett bra sätt öka volymen i POD:arna.

Lärdomar

Produktägarskap är en viktig post, fastställt ännu en gång

Inför projektet slogs det fast att det inte fanns en uttalad produktägare och i vanlig ordning är det ett krav från oss på Prototyp för att köra igång. Trots att vår känsla att ledningen skulle komma nära och ha en hög involvering i projektet så finns det ibland moment där mindre beslut behöver tas och då det är svårt att jaga en ledning som kanske sitter med något, som i jämförelse, är av annan vikt och högre upp i prioritetsordningen.

Med samstämmighet landade vi alltså i att en produktägare krävdes och detta togs in som en extern resurs direkt i början av projektet.

Involverade och positiva medparter är nyckeln för ett agilt arbetssätt

När vi påbörjade projektet så slog vi fast att ett agilt arbetssätt var nytt för SC Next Mobility och deras team. Något som dels identifierades som en risk från vår sida samtidigt som vi förstod att det var en av anledningarna till varför vi på Prototyp i slutändan landade projektet. Ända sedan start har dock arbetssättet mötts med stor optimism och dessutom hög involvering av ledning på SC Next Mobility. Vilket också visade sig vara nyckeln och anledningen till varför UGo Next idag kan läggas i facket av “100% lyckade projekt”.

Går det att bygga ett verktyg som kan ändra människors världsbild?