Från labbet

Den smarta snusdosan

Mätbarhet möjliggör beteendeförändringar. Genom att utrusta en snusdosa med sensorer ville vi skapa ett nytt sätt att mäta och visualisera den dagliga snuskonsumtionen. Det visade sig vara svårare än vi trodde.

Tech used

  • Flutter
  • Arduino MKR WiFi 1010
  • BLE
  • Magnetic Sensor
  • Pressure Sensor

Press to view video

Bakgrund

Våra utvecklare Hilda, Johannes och Viktor bestämde sig under Prototypveckan för att undersöka möjligheten att mäta och visualisera snusares konsumtion på ett enkelt och tydligt sätt. Projektet gav dem tillfälle att arbeta med sensorer och att koppla upp en fysisk produkt till mjukvara.

Processen

Efter att teamet bestämt sig för idén om en smart snusdosa, resonerade de sig fram till vilka åtgärder som krävdes för att uppnå den önskade effekten. Hur skulle de registrera en ny snus, var skulle datan lagras och hur skulle den presenteras? Efter det initiala tankearbetet kunde de gräva djupare i hur man kopplar sensorknappen till Arduino via Bluetooth och vidare till Flutter-appen. Parallellt kunde därmed design- och mjukvaruarbetet inledas, med datahantering och visualisering i appen.

Utmaningarna

Det svåraste att få till var vilka sensorer som skulle användas. Tanken var att få en sensor att tala om ifall locket hade öppnats, medan en annan skulle kunna avgöra om en snus hade tagits ut. Tester genomfördes med sensorer för magnetism och tryckkänslighet, men utmaningen var att kombinera dem i en så pass liten dosa. När båda aktiverades samtidigt gav de olika resultat. Till slut landade teamet i att enbart fokusera på magnetsensorn.

Resultat / Lärdomar

Den viktigaste lärdomen var att förstå hur ett till synes enkelt problem kan kräva en hel del iterationer och kreativa lösningar. Att arbeta i gränslandet mellan fysisk produkt, sensorer, Arduino och Flutter gav mersmak och satte igång nya idéer.

Framtida Åtgärder

Teamet såg två potentiella utvecklingsområden efter veckans arbete. Det finns dels goda möjligheter i att förfina datahanteringen och skapa nya möjligheter för målsättningar och spelifiering ifall man vill uppmuntra snuskonsumenter att ändra sitt beteende. Samtidigt finns det utvecklingspotential i att koppla upp den fysiska hårdvaran med andra typer av sensorer.