Från labbet

Whispering Birdhouse

En fågelholk som kan användas för att skicka korta röstmeddelanden till kollegor på olika kontor. Utvecklad för att göra det enklare att kommunicera med alla kollegor trots långa fysiska avstånd mellan kontoren.

Tech used

  • Raspberry Pi Zero
  • Python
  • S3-databas

Press to view video

Bakgrund och problem

Idag är vårt team utspritt över fyra kontor i två länder. Vi ville därför skapa ett nytt sätt för oss att kommunicera mellan de olika kontoren.

Under det senaste året har vi främst arbetat med mjukvara och var därför angelägna om att få jobba med händerna och att ta fram en lösning som krävde både lödning och hårdvara. Vi kom på en idé som både var väldigt hands-on samtidigt som den utmanade oss tankemässigt.

Med ambitionen att ta fram något lite konstigt och samtidigt ha roligt på vägen landade vi i en fågelholk i trä för att kommunicera mellan våra kontor.

Idé och lösning

Slutprodukten är en fågelholk som kan användas för att skicka korta röstmeddelanden till kollegorna på olika kontor. Fågelholken är gjord av trä och har både mikrofon och högtalare kopplad till sig, samt fyra LED-lampor i rad och en knapp som man håller in för att spela in ett meddelande. Om LED-lampan lyser vet du att det finns ett nytt meddelande att lyssna på. Med en knapptryckning kan du enkelt spela in ditt eget meddelande och skicka det vidare till träfågelholkarna på de andra kontoren.

Implementering och resultat

Vi bestämde oss ganska snabbt för att använda Raspberry Pi Zero, som vår datorplattform, på grund av de begränsningar det skulle ge oss. Som språk valde vi Python med några inbäddade bash-skript. Vi beslutade också att enheterna skulle vara fristående, så ingen backend; Pi:erna pratar direkt med varandra och letar efter nya ljudmeddelanden som vi lagrar i en S3-databas.

För att visa att det finns inspelade meddelanden att lyssna på använde vi oss helt enkelt av några LED-lampor. För att lyssna och spela in meddelanden används knappar med variationer av långa och korta tryckningar; kort för att lyssna och längre för att spela in. Några bonuselement var träbearbetning och att skanna webben efter knappar. Visste du att det råder knappbrist i Sverige? Detta var en lärdom från projektet.

Insikter och reflektioner

Det här var ett fantastiskt tillfälle att testa saker som vi normalt inte arbetar med dagligen. Den största utmaningen var alla hårdvarukrav. Vi använde en Raspberry Pi Zero, som är en mycket begränsad plattform. Som tur är har alla varit väldigt samarbetsvilliga och arbetat som ett team för att ta reda på hur man får de olika teknologierna att fungera.