Minnemera

Modern screening av kognitiva funktioner

Varje dag screenas patienter runt om i världen för stress- och minnesrelaterade sjukdomar som har blivit allt vanligare i det moderna samhället. Därför ville den svenska startupen Mindmore ta fram en modern och digital lösning som skulle göra det lättare att som patient få tillgång till testerna och samtidigt förbättra behandlingarna. Verktyget “Minnemera” är resultatet av en sommars hårt arbete där vi skapade ett av våra mest iterativa och agila projekt hittills.


I korthet

  • Vi skapade ett Proof of Concept (PoC) för startupen Mindmore som hjälpte dem att ta in kapital.
  • Vi utvecklade ett av världens första digitala verktyg för kognitiv screening som kan användas globalt.
  • Den stora utmaningen var att få talsyntesen och röstigenkänningen att fungera så pass bra att de var i linje med medicinsk standard.
  • Efter den första succén med vårt Proof of Concept fortsatte vårt team att guida Mindmore:s teknikutveckling vidare.

Tech stack

Google voice recognition Acapela speech synthesis Sails.js React

Globala hållbarhetsmål

Sustainable Development Goals Icon Goal 3

Hur det började

Sara Wallén är en av de där speciella grundarna. Att ses på “en kaffe” blir till en lunch, som blir till en middag och precis innan du själv insett det så har ni spenderat hela dagen med att bolla idéer och sätta ihop planer för hur ni ska förändra världen.

Kanske var det hennes energi, kanske var det ett “Jedi mind trick” eller två. Oavsett vad så var vi fast efter att ha hört hennes idé om att skapa ett digitalt verktyg för kognitiv screening som skulle kunna användas på en global nivå. Tanken var att verktyget skulle kunna ställa diagnoser i ett tidigare stadie och därmed också ge bättre behandling. Vi ville definitivt vara med på resan.

“Det är inte varje dag som du direkt kan se vilken påverkan en grundare kommer ha med sin nya produkt.” - Tobias Bard, VD Prototyp

Saras startup Mindmore kom med i vårt program Software Summers som är ett talangprogram kombinerat med en tech-inkubator. Under programmets gång guidar våra tech leads nyexaminerade ingenjörer i utveckling av programvara för en startup. En betald jobberfarenhet och samtidigt en jobbintervju. En win-win-win för samtliga inblandade.

Teamet

Sara Wallén
CEO, MindMore

Björn Helgeson
Tech Lead, Prototyp

Axel Ekwall
Developer, Prototyp

Fredrik Flovén
Developer, Prototyp

Det okända

Att tänka innanför boxen

Det som främst intresserade oss med projektet var att vi skulle behöva blanda spelteori med medicinsk diagnostik för att kunna skapa en digital motsvarighet till standardiserade analoga test. I detta var vi ändå tvungna att hålla oss till så nära existerande metodologi som möjligt. Minsta lilla avvikelse innebar nämligen att ingen institution eller läkare skulle kunna byta från sin existerande analoga process till vårt digitala verktyg.

Den analoga screeningprocessen innehåller en uppsättning av ett tiotal olika tester. Några tester kräver att patienten ritar medan andra testar reaktionstid. Ett av testen stod ut som det absolut svåraste att digitalisera och föll sig därför naturligt att bli vårt PoC. Om vi kunde få det testet att fungera digitalt skulle de andra också gå att bygga.

RAVLT-testet

RAVLT-testet (The Rey Auditory Verbal Learning Test) utvärderar flera funktioner hos en patient, däribland; korttidsminne, inlärningsförmåga, inlärningsstrategier samt skillnader mellan lärande och återgivande.

I den analoga processen läser en läkare upp en rad icke-relaterade ord (såsom “sko”, “träd, “snabbt”, “tak”) under fem olika testtillfällen och ber sedan patienten att återge så många som möjligt efter varje omgång. En hjärna med en normalt fungerande kognitionsförmåga minns fler ord efter varje omgång. Genom att studera kurvan av antalet återgivna ord kan läkaren i sin tur få en bättre uppfattning om hur väl patientens kognitiva funktioner fungerar.

För att skapa en digital version av detta test krävdes att vi kunde få talsyntes och röstigenkänning att fungera på en nivå som är i linje med medicinsk standard.

Teknikbeslut från ruta ett

I det här projektet fanns det till en början ingen teknisk grund att stå på, inga avtal på plats och inga gamla modeller att ta efter. Därför kunde vi redan från start ta med faktorer som hastighet och funktionalitet i planeringen. Märk väl att detta projektet genomfördes 2017, alltså precis innan “boomen” för röststyrd teknik slog till. Alexa var ännu ett okänt namn och Google Home Assistant fanns knappt på kartan. För oss fanns det alltså en hel del att lära innan vi kunde komma igång ordentligt.

Första demon

I sann entreprenörsanda installerade Sara sig på vårt kontor över sommaren och vi kunde på så sätt arbeta och iterera i snabb takt. Det behövdes inga officiella tillfällen för demos utan vi kunde i stället jobba på och enkelt skifta mellan glasspauser, produktutveckling och diskussioner kring tekniska vägval.

Vi lyckades ta ett berg av idéer och koka ner dem till en tydligt prioriterad backlog. En vanligtvis svår uppgift som förenklades av teamets gemensamma disciplin och ett stort fokus på att få saker gjorda. Tillsammans kom vi fram till vad målet var för vårt Proof of Concept; att lyckas digitalisera RAVLT-testet.

“Jag kunde inte ha gjort någonting själv. Det tvärfunktionella samarbetet har betytt allt.” - Sara Wallén, VD MindMore.

Pivot & perspektiv

Låter det bra?

Det här projektet blev vår första djupdykning in i dialogsystemens värld. Vi tittade på alla olika slags typer av leverantörer och lösningar. Allt från IBM Watson och Microsoft till iSpeech och Neofroge, innan vi slutligen landade i Amazon Polly och Alva-voice från Acapela Group. De passade bäst för det specifika användningsområdet och behov relaterade till det svenska språket. Det var också i den här fasen som vår tech lead Björn föll för röstinteraktion.

“Det är stor skillnad mot visuella gränssnitt. Röstinteraktion gör att du måste ställa så pass fundamentala frågor att du i slutändan börjar undra vad ett språk faktiskt är?” - Björn Helgeson, Tech Lead Prototyp

Ingen kontext

De olika teknologierna som används för röstigenkänning är AI-baserade vilket i sin tur också gör dem kontextbaserade. Kontexten är alltså det primära sättet för AI:n att fånga upp och förstå vad som sägs. Då RAVLT-testet består av slumpvist valda ord är det i grunden helt och hållet kontextlöst. Detta gjorde det extra svårt att få till de funktioner som plockade upp ljud och röster, och det krävdes otaliga iterationer innan vi var i mål.

Hjälpande händer

Vi hade turen att jobba med fantastiskt kunniga personer under hela projektets gång. Sara tog med sig sitt team av högt kunniga psykologer och specialister, bl.a. Alejandra Machado (doktor i neuropsykologi).

“Forskare och läkare inom neuropsykologi arbetade sida vid sida med produktutvecklare för att skapa något nytt, något som förbättrar den vård vi kan erbjuda.” - Sara Wallén, VD MindMore.

Tablet1
Minnemera mobile

Slutprodukt

I slutet av sommaren hade vi byggt två (och ett halvt) kognitiva test, dubbelt så många som vi planerat för. Det berodde på att vi hade byggt Minnemera som en webapp eftersom det var det logiska valet som lät oss utveckla och iterera snabbt. Dessutom innebar det att pilotanvändare inte behövde gå ut och köpa nya och dyra läsplattor, utan kunde använda sina egna datorer.

Mindmore fick investerat kapital och stöd från Vinnova, Swelife, EIT health, Medtech4Health, Almi, SU innovation m.fl. Sara och hennes team blev inbjudna till inkubatorn Stockholm Innovation & Growth (Sting) och tilldelades Lilla Psykologpriset av Psykologförbundet för sitt banbrytande arbete.

Vi hade gjort ett Proof of Concept som var tillräckligt robust för att ta in en investering och utvecklingen av tjänsten fortsätter än idag. Axel, som började som anställd på Prototyp efter sin Summer Software-erfarenhet fortsätter att bygga och hjälpa Minnemera. Appen har nu stöd för sju olika screeningtest som används aktivt på flera institutioner.

Lärdomar

Att hyra ut en CTO

Vårt samarbete med Mindmore blev mer djupgående än vi hade förväntat oss. Vår tech lead Björn tog sig an vad som var mer eller mindre en CTO-roll och vägledde Sara och teamet i allt från hur de skulle planera och bygga en produktorienterad organisation, hur de för avtalsdiskussioner med leverantörer och skötte rekrytering av ett internt utvecklingsteam.

Tillsammans kunde vi inte bara ta fram ett första Proof of Concept, utan också lägga en stabil grund för att Mindmore skulle kunna vidareutveckla och skala upp både sin produkt och sitt företag.

Så bygger man en robot som kan hjälpa förbipasserande upptäcka sina riskfaktorer för diabetes, hypotyreos och alkoholism.