Från labbet

BeatStar

BLE pulsmätarspel

Press to view video

BeatStar är ett multiplayer-spel där spelaren med bäst kontroll över sin puls vinner. Spelet går ut på att deltagarna ska anpassa sin egen puls efter en utstakad ”pulsbana”. Spelarna samlar poäng genom att matcha sin egen puls med pulsbanan – ju närmare banan du lyckas hålla dig, desto mer poäng får du.

Med hjälp av en optisk pulsmätare (Polar OH1) och en iOS-app, skriven i Swift, hämtas användarens puls i realtid. Pulsvärdet skickas kontinuerligt till en webbtjänst, skriven i Node.js med en Vue.js frontend. Via denna följer deltagarna sin egen och sin motspelares puls och genom avslappning eller fysisk aktivitet reglerar deltagarna pulsen under spelets gång.

Projektet var en chans för oss att experimentera med Bluetooth Low Energy-standarden och Apples Core Bluetooth-ramverk i Swift. För att knyta ihop upplevelsen lutade vi oss mot teknik som vi kan och känner oss trygga med, såsom PostgreSQL, Node.js och Vue.js.